Rail Clips

csm_R2000_KeyVisual2005_RGB_9baa0de6a9

 

 

Screen Shot 2016-07-28 at 2.47.11 PM            E1609            E1813        E1817

D1                                                                        E1609                                                          E1813                                                      E1817

 

 

E2001          E2055          E2063    中16fastclip

E2001                                                                    E2055                                                      E2063                                                        Φ 16 fastclip

 

 

J ClipPr85Pr401Pr601A

J Clip                                                                       PR85                                                       PR401                                                          PR601A

 

 

Skl-1        Skl-2        Skl-12        Skl-14

SKL – 1                                                                   SKL – 2                                                     SKL – 12                                                        SKL – 14

 

 

Skl-15        Spring Blade        Russian Rail Clip        中14

SKL – 15                                                               Spring Blade                                             Russian Rail Clip                                           Φ14 Clip

 

 

B296        中18single anti-theft clip        中20single anti-theft        Rail anchor

B296                                                                      Φ18 Single Anti-theft Clip                        Φ20 Single Anti-theft Clip                          Rail Anchor

 

 

DN clip--- Nabla Spring Blade--- O-shaped Clip--- RN---

DN Clip                                                                      Nabla Spring Blade                               O-Shaped Clip                                             RN Clip

 

 

Type IType IIType III

Type I Rail Clip                                                      Type II Rail Clip                                          Type III Rail Clip